Fördjupning av översiktsplanen för Broaryd

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Broaryd antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2008 (Kf § 59).

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en är inaktuell i vissa delar.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan under nästa mandatperiod. I den ska Broaryd ingå.

Fördjupningen av översiktsplanen för Broaryd gäller fram till dess att en ny översiktsplan blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.

Sidan uppdaterades senast: