Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 "Isabergstoppen" med flera fastigheter

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till nybyggnad av en ski dome (inomhusbacke), en skidtunnel samt tillhörande servicebyggnad och parkeringsplatser.

Utbyggnaden gör att skidsäsongen kan förlängas till att pågå året runt.

Vintrarna i södra Sverige är opålitliga vilket leder till osäkra skidsäsonger för både besökare och Isabergsstiftelsen. För att verksamheten ska vara mindre väder- och säsongsberoende och för att utöka skidsäsongen till hela året vill Isabergsstiftelsen bygga in en skidbacke och ett längdskidspår inomhus samt uppföra en servicebyggnad.

Genom de nya anläggningarna kan den snöberoende delen av verksamheten
garanteras året runt.

  • Detaljplanen har varit ute för granskning under tiden
    2011-07-06 - 2011-08-05
  • Antagen av Kommunfullmäktige  2011-08-29
  • Vunnit laga kraft den 29 november 2011
  • Genomförandetidens slut 2016-11-29

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustrationskarta Pdf, 917.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Pdf, 481.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 Pdf, 455.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikutredning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Strandskydd

Karta upphävande av strandskyddet Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 105.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet Pdf, 324 kB, öppnas i nytt fönster. 

Sidan uppdaterades senast: