Plankarta S224

Göta 2 M.FL. i Gislaved, Weland

Planens syfte och huvuddrag

Förslagets syfte är att pröva om det är rimligt att utöka och uppdatera nuvarande användning för fastigheten Göta 2. Området i anslutning till Weland Industricentrum AB är idag planlagd för industriändamål. Förslagets avsikt är att pröva rimligheten i att exploatera samt pröva ytterligare användningsområden för hela fastigheten. Delar av kommunal mark söder om fastigheten Göta 2 inkluderas.

Planen har fått lagakraft den 20 oktober 2021.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: