Flygbild, Haghult/Tillbo i Smålandsstenar

Detaljplan för Haghult/tillbo-området, del av fastigheten Villstads-Haghult 1:16 m.fl. i smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att skapa flera fastigheter för bostadsändamål, utöka verksamhet samt skapa förutsättning att bygga ut planerad Haghultsledens södra del. Området är utpekat för detta enligt den aktuella fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Smålandsstenar.

Planförslaget kommer att skickas ut på samråd under hösten 2021 och ställas ut i Torghuset i Smålandsstenar och på kommunens webbsida.

Informations material

InformationsplanschPDF

Markanvändningskarta från fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och SkeppshultPDF

Idéskiss för möjlig markanvändning inom planområdetPDF

För mer information eller frågor om planen kontakta:
Seigo Oguni, planarkitekt 0371-81235, seigo.oguni@gislaved.se

Sven Hedlund, stadsarkitekt 0371-81144, sven.hedlund@gislaved.se


Sidan uppdaterades senast: