Plankarta Skomakargärdet etapp 2 i Gislaved

Detaljplan för del av Gislaved 1:5 Skomakargärdet etapp 2, i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för nya bostäder och förslaget möjliggör för att olika former av bostadsbebyggelse skall kunna inrymmas inom planområdet.

Granskningstiden för detaljplanen är 12 mars – 9 april 2021

Under tiden finns planförslaget utställt på biblioteket i Gislaved och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 9 april 2021 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

SamrådsredogörelsePDF

Utredningar

MarkradonmätningPDF

DagvattenutredningPDF


Sidan uppdaterades senast: 2021-03-09