Plankarta för detaljplan, Smålandsstenars Tennisklubb inom Hörsjöområdet

Detaljplan för del av Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att pröva och säkerställa markanvändningen för idrottsändamål samt möjliggöra ytterligare byggrätter för Smålandsstenars Tennisklubb på delar av fastigheterna Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar. Planförslaget möjliggör för ändamålet idrottsanläggning och tennisklubbs föreslagna utveckling med en ny padelhall.

Samrådstiden för detaljplanen är 5 april – 20 maj 2022

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhuset i Gislaved, Torghuset i Smålandsstenar samt på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i Smålandsstenars tennisklubbs lokal på Hörsjögatan 37, Smålandsstenar, Tisdagen den 26 april 2022 kl. 18.30.

Senast den 20 maj 2022 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 427.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: