Plankarta, detaljplan för Skomakargärdet etapp 2 i Gislaved

Detaljplan för del av Gislaved 1:5 Skomakargärdet etapp 2, i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för nya bostäder och förslaget möjliggör för att olika former av bostadsbebyggelse skall kunna inrymmas inom planområdet.

Samrådstiden för detaljplanen är 01 oktober – 18 november 2020

Under tiden finns planförslaget utställt på biblioteket i Gislaved och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i kommunhuset i Gislaved, tisdag den 20 oktober 2020 kl.18:00.  (Samrådsmötet kommer att anpassas efter Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande Covid-19. Besökare kommer att placeras glest och antalet besökare kommer begränsas. Mötet startar kl.18:00. Vid behov kommer ett extra möte hållas med start kl.19:15. Om detta extra möte blir av bestäms på plats beroende på antalet besökare. )

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 18 november 2020 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Utredningar

MarkradonmätningPDF


Sidan uppdaterades senast: 2020-09-29