Energi

Under energisidorna kan du läsa om hur kommunen på olika sätt arbetar med energifrågor. Du hittar tips och idéer på hur du kan påverka din energiförbrukning i hemmet och olika typer av uppvärmningssystem.

All energi som finns på jorden kommer ursprungligen från solen. Solenergin omvandlas och lagras i växter och djur. Allt organiskt material innehåller energi. Ett exempel på lagring av energi är de fossila bränslena olja och kol som från början varit organiskt material. I de fossila bränslena har energin lagrats under åtskilliga årtusenden. Lagring av energi görs även i biobränslen såsom träd och energigrödor. Den lagrade energin från fossila bränslen och biobränslen utvinns genom förbränning av dessa material.

Nästan all energianvändning ger utsläpp som påverkar miljön, till exempel beror en stor del av utsläppen av växthusgaser på vår energianvändning. Det är främst användningen av de fossila bränslena som ger påverkan på klimatet och miljön. Det innebär att vi måste byta ut de fossila bränslena mot förnyelsebara bränslen eller energislag som har en mindre miljöpåverkan.

Sidan uppdaterades senast: