Baldersvägen etapp 3

Reinvestering av Baldersvägen i Gislaved

Vecka 19 kommer Tekniska förvaltningen, Gislaveds kommun, till Baldersvägen igen och fortsätter med förnyelsearbetet av vattenledningar och gata. Projektet är indelat i fyra etapper och nu är det dags att påbörja arbetet på den tredje etappen. Den tredje etappen är ca 280 m lång och förutom förnyelse av vattenledningar och gata, kommer det även att byggas en ny trafiksäkerhetsåtgärd samt en ny gång och cykelväg, se nedanstående figur för projektområde.

Figur 1. Den röda sträckan illustrerar
projektområdet och den blå markeringen illustrerar platsen på
trafiksäkerhetsåtgärden.

Figur 1. Den röda sträckan illustrerar projektområdet och den blå markeringen illustrerar platsen på trafiksäkerhetsåtgärden.

Störningar under projektets gång kan förekomma i form av att vattnet tidvis är stängt. Berörda fastighetsägare kommer bli informerade i förväg innan vattnet stängs av. Detta gäller för fastigheterna som är belägna i närheten av projektet.

Mer information om projektet kommer att presenteras här kontinuerligt. Ambitionen är att det blir minst en uppdatering varje månad.

Sidan uppdaterades senast: