Foto: Smålandsbilder

Elda utomhus

Elden har i alla tider fascinerat människan. En sprakande lägereld ger extra krydda åt friluftslivet. Men den kan också sprida stor förödelse om man handskas med den på fel sätt. Den svenska allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

Brandrisk och prognoser

Under en stor del av året, vår till höst, är risken för en skogsbrand eller en gräsbrand stor om det är torrt i naturen. Följ räddningstjänstens rekommendationer och håll dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud råder. Innan eldning kan man ta del av vår checklista vid eldning utomhus.

Följ SMHI:s brandriskprognoser som finns tillgängliga mellan mars - augusti:

Prognos för skogsbrandsrisk antändning aktuell dag och 5 dagar framåtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prognos för skogsbrandsrisk spridning aktuell dag och 5 dagar framåtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prognos för gräsbrandsrisk aktuell dag och 5 dagar framåt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmäla eldning

Eldning utomhus för exempelvis Valborgseldar eller riseldning kan du anmäla till räddningstjänsten genom att använda e-tjänsten för säsongsbrasor och övrig eldning eller ringa Kontaktcenter. Du behöver också göra din anmälan minst 7 dagar innan eldningen.

Vad får jag elda?

Enbart eldning av gräs, ris, grenar och liknande är tillåtet och normalt inte inom tätort eftersom det kan störa dina grannar.

Det är inte tillåtet att elda upp t ex hushållsavfall eller rivningsmassor utan detta ska lämnas till återvinningsgårdar eller deponi alternativt hanteras i ett rivningslov.

Anmäl säsongsbrasor och övrig eldning

Sidan uppdaterades senast: 2021-05-05