Förpackningar och tidningar

Tidningar och förpackningar (av plast, papper, metall och glas) som inte får plats i ditt FNI-kärl ska lämnas på producenternas återvinningsstationer. På återvinningsstationerna finns också ofta behållare för kläder.

Producentansvar

Producentansvar innebär att producenterna, inom de områden där producentansvar råder, ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter.

I Sverige har vi producentansvar för sju produktgrupper i dag; batterier, bilar, däck, elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, läkemedel, radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast. Förpackningsproducenterna samarbetar under namnet FTI – Förpackningsinsamlingen. All verksamhet bedrivs utan vinstsyfte.

Sedan 1 januari 2022 har producentansvaret för returpapper tagits bort och det är numer kommunerna som har insamlingsansvar för detta.

Hitta en återvinningsstation

De återvinningsstationer som finns i vår kommun kan du hitta via FTIs karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tömning och städning återvinningsstationer

Det finns möjlighet att få information om när en viss återvinningsstation töms och städas direkt via webben. Förpackningsinsamlingens webbtjänst för senaste tömning och städning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Kontakta Förpackningsinsamlingens kundtjänst via telefon
0200-88 03 11

Förpackninginsamlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades senast: